Print this page

Det skjer litt av hvert i et korps!
c
c


Korpset arrangerer loppemarked og julemarked på Ljan skole hvert år. 

I tillegg inviterer vi på en rekke ulike konserter i nærmiljøet, blant annet den tradisjonsrike julekonserten 3. søndag i advent.