Ljan Skoles Musikkorps
Ljan skoles musikkorps
 • Aktiviteter    • Vil du spille i korpset?    • Instrumentene    • Uniformer    • Instrumenter - noen gode råd    • Historie    • Kontakt    • Om oss    

 

 

   Om oss

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 507 716

 

 


Om oss

I Ljan skoles musikkorps utøves sosial musikkglede på øvelser, konserter og turer.

I korpset spiller omlag 40 barn i aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps.

Aspiranter i korpset tas opp fra andre trinn og oppover, og det holdes et informasjonsmøte i slutten av andre skoleår.

Profesjonell opplæring
I korpset får barna profesjonell og variert musikkopplæring. Vi ønsker å gi barna positive opplevelser gjennom å spille sammen, samtidig som vi ønsker å dyrke fram talentet i den enkelte. Dette oppnår vi blant annet ved hjelp av høyt kvalifiserte instruktører, en del av dem fra Oslo musikk- og kulturskole.

Barna får instruksjon på instrumentet av timelærer en ettermiddag i uken, enten alene eller sammen med andre på samme instrument. Etter at de har lært seg grunnleggende ferdigheter, deltar de i samspill en kveld i uka. Det er viktig at barna øver hjemme for at de skal klare å mestre instrumentet og oppleve progresjon og spilleglede.

Prosjekter
Gjennom prosjekter får korpsmedlemmene utfolde seg i ulike musikalske sjangre. Prosjektene avsluttes med konsert for familie og venner, og noen ganger holdes konsert på skolen for medelevene.

17. mai og julekonsert
Korpset ivaretar også sin tradisjonelle rolle. Marsjer, instrumenter og uniformer finpusses til 17. mai, og kirken fylles hvert år med de gode gamle julesangene under korpsets tradisjonsrike julekonsert.

Helgeseminar og sommertur
Minst to ganger i året har korpset helgeseminar, med både musikalsk og sosialt innhold. Noen ganger reiser vi bort, og noen ganger bruker vi skolen til seminarene våre. Hvert år er det sommertur. 

Korpset er et godt sted å være
Et skolekorps forener ulike personligheter, aldersgrupper (7 til 19 år!) og musikalske nivåer til et felles resultat. Det er alltid noe meningsfylt å gjøre for alle, samtidig som alle er avhengig av hverandre for å oppleve spilleglede og gode resultater. Derfor er det viktig at barna prioriterer å delta på fellesøvelser, konserter og seminarer/turer. Vi gir barna utfordringer og samtidig gleden av å mestre noe. Dette skaper atmosfære av trygghet og tilhørighet.

Vi forsøker å begrense foreldreinnsatsen til få og mer intensive økter. Normalt holder vi et en-dags julemarked første søndag i advent, og et loppemarked om våren. Under julemesse og loppemarked kreves full medvirkning av alle. Inntektene herfra utgjør vårt økonomiske fundament. Foreldre er selvsagt velkomne til å bidra utover dette. Det er vi og barna våre som er korpset. Foreldrene er hjertelig velkomne til å overvære hele eller deler av korpsøvelsene og oppfordres til å ha kontakt også med barnas personlige instruktører.