Ljan Skoles Musikkorps
Ljan skoles musikkorps
 • Aktiviteter    • Vil du spille i korpset?    • Instrumentene    • Uniformer    • Instrumenter - noen gode råd    • Historie    • Kontakt    • Om oss    

 

 

   Historie

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Stiftelsen av korpset i 1948 - Guttemusikken på Ljan

ANNO 1948 OPPROP
"Som bekjent er det intet guttemusikk-korps ved Ljan skole. For å prøve å få i stand et slikt korps innbys herved foreldre og andre interesserte i kretsen til et møte på Ljan skole, gymnastikksalen torsdag 15.november kl. 19.00 med det formål å stifte en forening til drift av korpset.

Formann i Norstrand guttemusikk-korps, herr disponent Lynau vil gjøre rede for en slik forenings organisasjon og oppqaver. Fru Lynau vil fortelle om Dameforeningen på Norstrand. Norstrand guttemusikk spiller, og film blir framvist.

Tilsynsutvalget ved Ljan skole
A.Bovin"

Torsdag 18. november 1948 var det innkalt til foreldremøte på Ljan skole for å stifte et guttemusikkorps.Møtet ble åpnet av kretsformannen, veterinær Bovin, som ønsket alle vel møtt og redegjorde for kveldens program.

"Storebror" i nord, Nordstrand guttemusikk var kommet med "far og mor", disponent Lynau og frue og guttemusikkens "grand old man", Ingvald Nilsen var også møtt frem til å støtte saken.

Guttemusikken åpnet med brask og bram og høstet stort bifall, ikke minst fra de minste tilhørerne.

Disponent Lynau ga en orientering fra sitt lange virke innen guttemusikken, og fru Lynau fortalte fra Dame- foreningens arbeidefelt. De øste begge ut av sin lange erfaring, og mange gode råd og ønsket lykke til i det arbeid Ljansguttene nå skal ta fatt på.

Herr Nilson, stifteren av de fleste guttekorpsene i Aker, talte om den betydning det har for guttene å få være med i et guttekorps. De får et glimt inn i musikkens verden, et lite frø blir lagt ned i et åpent, mottakelig sinn, og etter hvert vil det spire og gi dem varig glede.

Det ble anledning for de fremmøtte til å tegne seg som medlemmer av en forening som skulle stå som støtte for guttene - foreningens navn vil bli fastsatt senere - og det ble poengtert hvor viktig det var å få med både mor og far i arbeidet. Mor sørger for guttens utstyr og hans ve og vel, men når det skulle større utlegg til, var fars lommebok god å ha med.

De første og største vanskeligheter for korpsetes start blir nemlig å skaffe til veie det økonomiske grunnlag og dernest å få fatt i instrumenter. Dette siste er heller ikke lett i vere dager. Alle interesserte oppfordres til å undersøke om det skulle ligge bortglemte instrumenter noen steder, ellor om det var nedlagte korps hvor det kunno være brukte instrumenter å få overta. Det første bidrag ble tegnet allerede under møtet, og korpsets første instrument, en kornett, ble mottatt med begeistring.

Så snart det lar seg gjøre vil medlemmene bli innkalt, og man vil drøfte planer for hvordan arbeidet bør legges an. Man vil gjerne få med alle interesserte som vil yte sin støtte slik at korpset snarest mulig kan bli en realitet.

Styret skal bestå av 5 medlemmer: 2 foreldre, 1 fra skoletilsynet, skolens overlærer og 1 fra det øvrige lærerpersonalet.

Valgt ble:
Fru Margrethe Christophersen
Fru Elsa Sæther
Grosserer Thømte
Overlærer Thorstensen
Fru Kjellaug Risberg