Ljan Skoles Musikkorps
Ljan skoles musikkorps
 • Aktiviteter    • Vil du spille i korpset?    • Instrumentene    • Uniformer    • Instrumenter - noen gode råd    • Historie    • Kontakt    • Om oss    

 

 

   Aktiviteter
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 Vil du bli med i Ljan skoles musikkorps?
 
 
 
 
 
 
 

Nå tar vi imot påmelding av aspiranter til oppstart i august 2021. Vi har følgende instrumenter: Trompet, kornett, trombone, valthorn, baryton, tverrfløyte, klarinett, saksofon, slagverk. Øvelse i gymsalen hver mandag (i AKS-tiden for aspirant/junior-korps). Her kan du lese mer om hvordan det er å være musikant og forelder i Ljan skoles musikkorps.

Korps er mye mer enn marsjer og uniform! Faktisk er det publikum ser og hører 17.mai, noe av det korpset bruker minst tid på. I Ljan skoles musikkorps får korpsmedlemmene profesjonell og variert musikkopplæring gjennom hele året. Ikke minst blir de en del av et trygt og inkluderende miljø, med mye moro, turer og felles opplevelser.

Vi driver seriøs musikkopplæring

I korpset lærer barna å spille et instrument. De får instruksjon på instrumentet av spillelærer en ettermiddag i uka. Korpset benytter høyt kvalifiserte instruktører, majoriteten av dem er fra Oslo Kommunale Musikkskole. Visste du at 90% av alle blåsere og slagverkere i landets symfoniorkestre er rekruttert fra korpsmiljøet?

Korpset har ingen reservebenk

Et skolekorps forener gutter og jenter, ulike personligheter, ulike aldersgrupper (7 til 19 år) og ulike musikalske nivåer til et felles resultat. Det er alltid noe meningsfylt å gjøre for alle, samtidig som alle er avhengig av hverandre for å oppleve spilleglede og gode resultater. Det er derfor viktig at barna prioriterer å delta på fellesøvelser, konserter og seminarer/turer. Vi gir barna utfordringer og samtidig gleden av å mestre noe. Dette skaper atmosfære av trygghet og tilhørighet.

Aspirant i korpset

Man kan starte som aspirant fra 2.trinn, men det er ingen øvre aldersgrense. De fleste starter på 3. eller 4. trinn, men vi har både yngre og eldre aspiranter i gruppen. Aspirantene starter allerede i august med opplæring på sitt instrument. Etter høstferien starter aspirantgruppen med samspill hvor de benytter små trommer for å bli kjent med rytmelære og det å spille sammen. På nyåret har de lært seg å mestre eget instrumentet, og da er det samspill med disse. Barna skal få positive opplevelser gjennom det å spille sammen, samtidig som vi ønsker å dyrke fram talentet i den enkelte og gi alle mulighet til å oppleve utvikling og mestring. Etterhvert går man videre til juniorkorps og hovedkorps. Både musikalsk og sosialt er det aktiviteter felles for disse gruppene gjennom året.

Om foreldremedvirkning

Det har lenge vært et mål for oss å begrense foreldrearbeidet. Korps har nok et ufortjent dårlig rykte på dette området, for foreldremedvirkningen er forutsigbar og overkommelig. Aspiranter og juniorer har sine spilletimer og samspill på skolen i AKS’ åpningstid, noe som er praktisk for de fleste foreldre. Det forventes at foreldre bidrar med følgende:

  • Foreldrevakt under korpsøvelsene 1- 2 ganger i året.
  • Vårhalvåret: Loppemarked (en hel helg i slutten av april eller begynnelsen av mai) + En kort økt med salg av kaker / pølser på skolen 17.mai.
  • Høsthalvåret: Julemesse første søndag i advent.

Under avvikling av julemesse og loppemarked forventes full oppslutning av alle foreldre, for disse aktivitetene er viktige for å holde medlemsavgiftene så lave som mulig. Men dette er også helger hvor vi blir kjent med hverandre, har det hyggelig, og lager opplevelser for nærmiljøet og skaper et aktivt nettverk rundt barna våre!

For mer informasjon kontakt:

Styreleder Ngoc Nguyen, mob 93 26 38 93, e-post: styreleder.lsm@gmail.com

Styremedlem Åse Rasmussen, mob 91 62 07 94

Korpsleder Marianne Bakke, mob 986 71 958