Ljan Skoles Musikkorps
Ljan skoles musikkorps
 • Aktiviteter    • Vil du spille i korpset?    • Instrumentene    • Uniformer    • Instrumenter - noen gode råd    • Historie    • Kontakt    • Om oss    

 

 

   Aktiviteter
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 378 105

 

 Vil du bli med i Ljan skoles musikkorps?
 
 
 
 
 
 
 

Har du lyst til å bli med i korpset? Elever fra 3. klasse eller eldre kan bli med! Ta kontakt med styreleder Johanne Wulfsberg-Gamre, tlf 9228 7494 hvis dere ønsker mer informasjon.

Vi har det veldig moro i korpset! 

Mer enn marsjer og pølser
Det publikum ser og hører 17.mai, er faktisk det korpset bruker minst tid på! Korpsmedlemmene får hele året profesjonell og variert musikkopplæring. Vi ønsker å gi barna positive opplevelser gjennom det å spille sammen, samtidig som vi ønsker å dyrke fram talentet i den enkelte. Dette oppnår vi blant annet ved hjelp av høyt kvalifiserte instruktører, en del av dem fra Oslo Kommunale Musikkskole.

Vi driver seriøs musikkopplæring
I korpset lærer barna å spille et instrument. De får instruksjon på instrumentet av timelærer en ettermiddag i uka. Etter at de har lært seg å mestre instrumentet om et halvt år, skal de også delta i samspill en kveld i uka. Det er viktig at barna øver hjemme for at de skal klare å mestre instrumentet og oppleve progresjon og spilleglede.
Husk at minst 90 % av alle blåsere og slagverkere i landets symfoniorkestre er rekruttert fra korpsene!

Korpset har ingen reservebenk
Et skolekorps forener ulike personligheter, ulike aldersgrupper (8 til 19 år) og ulike musikalske nivåer til et felles resultat. Det er alltid noe meningsfylt å gjøre for alle, samtidig som alle er avhengig av hverandre for å oppleve spilleglede og gode resultater. Det er derfor viktig at barna prioriterer å delta på fellesøvelser, konserter og seminarer/turer. Vi gir barna utfordringer og samtidig gleden av å mestre noe. Dette skaper atmosfære av trygghet og tilhørighet.

Om foreldremedvirkning
Det har lenge vært et mål for oss å begrense forelderarbeidet til å få og mer intensive økter, for på denne måten å unngå irritasjon over endeløs kakebaking og reklameutdeling! I LSM trenger foreldrene å være med på følgende:
• Alle må delta som foreldrevakt under korpsøvelsene 1- 2 ganger i året.
• Vårhalvåret: Loppemarked, en hel helg i slutten av april eller begynnelsen av mai. Salg av kaker / pølser på ettermiddagen 17.mai.
• Høsthalvåret: Julemesse første søndag i advent.

På julemessen og loppemarkedet krever vi full oppslutning av alle foreldre, ganske enkelt fordi inntektene her utgjør hele vår økonomiske fundament. Dessuten er dette helger hvor vi blir kjent med hverandre, har det strevsomt, men moro, og lager et aktivt nettverk rundt barna våre!

Selvfølgelig finnes det også verv i korpset som til enhver tid må fylles. Disse besettes ved valg på vårt årsmøte i februar hvert år.

    Utskriftsvennlig versjon